پروژه مهندس هما۱

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور
نوع: مسافربر – ۸ نفره

خلاصه پروژه