پروژه مهندس فتوحی

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور
نوع: 3 دستگاه آسانسور مسافربر
برند محصول: MP اسپانیا

خلاصه پروژه