پروژه مهندس جمالی

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور
نوع: 6 نفره

خلاصه پروژه

آسانسور مسافربر ۶ نفره