مجتمع تجاری ابریشم

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: چابهار
نوع پروژه: آسانسور

خلاصه پروژه