آسانسور ضد انفجار پالایشگاه شازند

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: شازند
نوع پروژه: آسانسور
نوع: ضد انفجار (EX)

خلاصه پروژه

۱۴ توقف با ۵۶ متر طول حرکت

۲۴ توقف با ۱۰۶ متر طول حرکت

۸ توقف ۴۵۰ کیلوگرم