کارگاهی

بالابرهای کارگاهی دارای دو نوع زیر می باشد :

  1. بالابر کارگاهی ثابت
  2. بالابر کارگاهی سیار

آسانسور کارگاهی سیار برای جا به جا کردن وسایل سنگین استفاده می شوند و به سه نوع آسانسور کارگاهی ثابت هیدرولیک جک مستقیم  و آسانسور کارگاهی ثابت زنجیری و کابلی هیدرولیکی و آسانسور کارگاهی ثابت آکاردئونی تقسیم می شوند.

بالابر کارگاهی ثابت دارای دو نوع بالابر کارگاهی سیار عمودی می باشد که توانایی جابه جایی به صورت عمودی در ارتفاعات را دارا می باشدو برای جابه جایی افراد و وسایل استفاده می گردد و نوع دیگر بالابر کارکاهی سیار عمودی و افقی می باشد که برای جا به جایی افراد در ارتفاعات بالا استفاده می گردد.