کارخانه گندله سازی مادکوش

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: بندرعباس
نوع پروژه: آسانسور
نوع: ضد گرد و غبار IP54

خلاصه پروژه