پروژه مهندس فرید

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور
نوع: پانورامیک

خلاصه پروژه

آسانسور پانورامیک تمام گرد با درهای Curve شیشه ای