پروژه مهندس خیراندیش

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور
نوع: مسافربر - 10 نفره

خلاصه پروژه