مجتمع ۵۶۵۰ واحدی مسکن مهر

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: کرمانشاه
نوع پروژه: آسانسور
نوع: مسافربر

خلاصه پروژه