شرکت معدنی گل گهر سیرجان

وضعیت پروژه: اتمام یافته
نوع پروژه: آسانسور
نوع: تجهیز کارگاه

خلاصه پروژه