شرکت سیمان مازندران

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: مازندران، نکا
نوع پروژه: آسانسور
نوع: ضد گرد و غبار IP54

خلاصه پروژه