آسانسور تخت بر بیمارستان لاله

وضعیت پروژه: اتمام یافته
محل اجرا: تهران
نوع پروژه: آسانسور
نوع: تخت بر

خلاصه پروژه