سیستم کنترل گروهی GCS

با استفاده از سیستم گروه سازی آسانسورها سرویس دهی سریعتری به مسافران داده خواهد شد. از ویژگی های تکنولوژی زیر :

● قابلیت را ه اندازی سیستم گروپ تا 8 دستگاه وتعداد توقف تا 96 طبقه
● مشاهده وضعیت 8 آسانسور بصورت همزمان در سیستم مانیتورینگ
● امکان تعریف نوع سرویس دهی آسانسور به طبقات براساس ایام هفته و چند بازه زمانی در طول روز
● امکان توقف تمامی آسانسورها پس از انجام سرویس دهی در لابی و یا یک طبقه پرتردد